Han_Voor

 

 

Beste bezoeker van deze site…
Mijn naam is Han Beeren en ik ben woonachtig in het mooie en rustige Limburgse stadje Bree.
Ik ben de trotse mama van een keileuke tweeling, Brett en Nette, en sinds 1999 getrouwd met Perry.
In september 2004 heb ik een bovennatuurlijke ervaring gehad en ben ik in contact mogen komen met de engelen.
Vanaf dat moment is mijn leven veranderd, want op een heel mooie positieve manier ben ik contact beginnen maken met onze overleden dierbaren.
In de volksmond noemen ze zo iemand een “medium”, maar persoonlijk hoor ik dat niet graag.
Ik maak gewoon contact met overleden personen, geef de informatie door aan hun familie en vrienden en that’s it.
Over de dingen die me vanaf september 2004 overkomen zijn heb ik twee boeken geschreven, namelijk “En toen kwamen de engelen” en “Engelen in mijn zolderkamer”, maar die zijn er niet zomaar gekomen beste lezer, geloof me vrij.
Want om nu zomaar te gaan verkondigen dat ik contact kon maken met engelen en overleden personen… daar is eerst nog heel wat water voor naar de zee moeten vloeien.
Het is natuurlijk ook niet dagelijkse kost waar je zomaar mee naar buiten stapt.
Geloof me vrij, beste lezer, in het dagelijks leven ben ik een rationele zakenvrouw, twee voeten goed op de grond, een vrouw die al 22 jaar haar eigen bedrijf leidt, namelijk een digitale drukkerij.
Toch moet ik één ding grif toegeven, als ik morgen zou moeten kiezen, namelijk:
“Han, je maakt je beroep als contactbron van onze overleden dierbaren of je blijft zelfstandige in je digitale drukkerij… wel, beste lezer, dan heb ik héél snel gekozen.”
De engelen laten mij niet meer los en ik ben gezegend dat ik een kanaal mag zijn voor hen.

Mijn wens kwam uit en in maart 2015 heb ik samen met mijn man Perry Brulez ons bedrijf verkocht om ons full-time te kunnen wijden aan onze grote passie “De Engelen”. Op 4 september 2015 wordt “The Angel Academy” by Han Beeren geopend een ontmoetingsplaats waar mensen naar toe kunnen komen om spirituele workshops en opleidingen te volgen. Een plaats om tot rust te komen maar vooral een plaats om héél dicht bij de engelen te zijn.
Ik hoop, beste bezoeker, dat u een aangename tijd mag hebben op deze site en op mijn blog.
Alle info die u zou willen weten van wat ik te bieden heb, vindt u dan ook op deze website.
Warme engelengroet,
Han Beeren

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER

The Angel academy BY han beeren

Aan het gebruik van deze website zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden.

Informatie

De informatie op deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

The Angel Academy levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op de website onbeschikbaar zou zijn, dan zal The Angel Academy de grootst mogelijk inspanningen leveren om dit zo snel als mogelijk recht te zetten. The Angel Academy kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Gelieve de beheerder van de website dan wel The Angel Academy te contacteren indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld.

De inhoud van deze website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. The Angel Academy geeft geen enkele garantie voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of een tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of enige vorm van (on)rechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Links en hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar website of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. The Angel Academy verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites dan wel enige technische of inhoudelijke controle uitoefent. The Angel Academy kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Evenmin biedt The Angel Academy enige garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud dan wel over de beschikbaarheid van deze websites.

Het opnemen van hyperlinks naar andere website houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege The Angel Academy  met/of van deze website of van hun inhoud. 

Indien u op u eigen website hyperlinks wilt creëren naar de website, dan vragen wij u eerst contact op te nemen met de beheerder van de website dan wel met The Angel Academy.

Aansprakelijkheid

The Angel Academy kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade te wijten aan het (on)rechtstreeks gebruik van deze website of van een andere inzonderheid. The Angel Academy is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder het Belgisch recht als “zware fout” zou gekwalificeerd worden, of door virussen of soortgelijke storende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van website (bijvoorbeeld via links of hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op de of via de website of de informatie die in laatstgenoemde vervat is. Evenmin is The Angel Academy aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.